Home TH 2022-12-06T12:24:17+00:00

อ่านประกาศทั้งหมด


อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด


“เมื่อคุณฝันอยากเป็นพยาบาล” คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ( เรียน 4 ปี) จำนวน 80 คน (4 รอบ) อ่านประกาศ >>> คลิ๊กเลย

อ่านข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง


สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ในนามของคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ด้วยความยินดียิ่ง และขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาทุกคนเพราะต่อแต่นี้ไปจนครบ 4 ปี นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า "การพยาบาลและการผดุงครรภ์"ที่ทุกคนได้เลือกแล้ว

อ่านสาร์นจากคณบดีฯ เพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานอื่น