About fuangfa

This author has not yet filled in any details.
So far fuangfa has created 124 blog entries.

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

By | 2022-07-04T14:37:01+00:00 กรกฎาคม 4th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ [...]

By | 2022-06-28T14:50:50+00:00 มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-06-24T08:05:12+00:00 มิถุนายน 24th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Academic Editor

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น [...]

By | 2022-06-23T14:58:22+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนต้นฉบับงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ”

     คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ [...]

By | 2022-06-23T14:28:45+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวโหลดประกาศ

By | 2022-06-20T16:52:20+00:00 มิถุนายน 20th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ดาวโหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ

By | 2022-07-01T15:07:55+00:00 มิถุนายน 20th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

โครงการวิจัย “พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมาย และภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-06-17T15:03:35+00:00 มิถุนายน 17th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ [...]

By | 2022-06-29T11:25:22+00:00 มิถุนายน 10th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments