About Rachiwong

This author has not yet filled in any details.
So far Rachiwong has created 165 blog entries.

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงานDownload

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน Download

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        [...]

By | 2021-11-05T10:52:13+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 250 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        [...]

By | 2021-09-29T14:09:39+00:00 กันยายน 29th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ลิ้งค์รับสมัคร คู่มือการสมัคร

By | 2021-07-15T15:05:17+00:00 มิถุนายน 23rd, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ [...]