About Rachiwong

This author has not yet filled in any details.
So far Rachiwong has created 142 blog entries.

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

By | 2020-09-24T08:18:30+00:00 กันยายน 24th, 2020|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

By | 2020-09-16T09:33:44+00:00 กันยายน 16th, 2020|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ

         คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

By | 2020-09-02T08:34:10+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

          เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาตร์รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล [...]

By | 2020-09-02T08:24:59+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (PC Nurse Camp 2) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ จันทรารีสอร์ท แอนด์โอเทล จังหวัดนครนายก

              คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

By | 2020-09-02T13:44:36+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

อบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และ การอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับครูประจำห้องพยาบาล

        [...]

By | 2020-08-26T08:35:09+00:00 สิงหาคม 26th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 (จำนวน 5 วัน) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

        [...]

By | 2020-08-26T07:58:24+00:00 สิงหาคม 26th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รายละเอียด