โครงการอบรม “ การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป (Basic CPR for the Next Normal) ”

     วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

By | 2022-09-01T15:39:56+00:00 กันยายน 1st, 2022|Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Microsoft Team สำหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

By | 2021-09-22T12:13:34+00:00 กรกฎาคม 13th, 2021|Uncategorized, ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

By | 2018-12-24T09:18:42+00:00 ธันวาคม 24th, 2018|Uncategorized, ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments