ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2023-02-01T11:01:16+00:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่นและการปฏิบัติการเสมือนจริง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่นและการปฏิบัติการเสมือนจริง ณ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2023-01-13T14:00:08+00:00 มกราคม 13th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกลักษณ์ ฟักสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) [...]

By | 2023-01-13T11:34:18+00:00 มกราคม 13th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 [...]

By | 2022-12-29T09:40:19+00:00 ธันวาคม 29th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) [...]

By | 2022-12-27T10:23:30+00:00 ธันวาคม 26th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

        [...]

By | 2022-12-21T14:08:03+00:00 ธันวาคม 21st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-12-21T08:54:13+00:00 ธันวาคม 21st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพพื้นฐาน

    วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]