ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการนำเสนอโครงการธุรกิจสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ”Healthy Ageing Business Exhibition” ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 15 พ.ย 2566 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น [...]

By | 2023-11-21T08:57:59+00:00 พฤศจิกายน 21st, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 [...]

By | 2023-11-20T09:10:11+00:00 พฤศจิกายน 20th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่น ณ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่น ณ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

By | 2023-11-15T15:04:22+00:00 พฤศจิกายน 15th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “OPEN HEART OPEN MIND” เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566

     กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “OPEN HEART OPEN MIND” เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ [...]

By | 2023-11-15T15:03:56+00:00 พฤศจิกายน 15th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1

     นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1 [...]

By | 2023-11-15T15:02:36+00:00 พฤศจิกายน 15th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต [...]

By | 2023-11-15T14:28:39+00:00 พฤศจิกายน 15th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรม CRA Open House 2024

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม CRA Open House 2024 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCAS67 เมื่อวันอาทิตย์ที่ [...]

กิจกรรม Job Fair 2023 ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (แบบ one day Assenment) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [...]

By | 2023-10-18T10:46:53+00:00 ตุลาคม 18th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ English is fun สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

     วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]