ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางรุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 [...]

By | 2023-05-29T12:34:03+00:00 พฤษภาคม 29th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

By | 2023-05-16T10:49:40+00:00 พฤษภาคม 16th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3

     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

By | 2023-05-08T13:50:56+00:00 พฤษภาคม 8th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กีฬาสัมพันธ์สานสามัคคี “PN SPORT DAY”

   วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่น 2 [...]

By | 2023-04-25T13:13:06+00:00 เมษายน 25th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

"การศึกษาดูงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์" วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ [...]

By | 2023-04-12T14:49:14+00:00 เมษายน 12th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

การพัฒนาคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ [...]

By | 2023-04-10T15:12:43+00:00 เมษายน 10th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

การประชุมสัมมนาเรื่อง “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนในระบบปฐมภูมิ”

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 [...]

By | 2023-04-10T15:01:04+00:00 เมษายน 10th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments