ข่าวสารและกิจกรรม

กรรมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันจันทร์ที่24 มกราคม 2565 โดยมี [...]

By | 2022-01-24T13:38:28+00:00 มกราคม 24th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ [...]

By | 2022-01-14T16:31:53+00:00 มกราคม 14th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา ร่วมบูชาพระคุณครู ”

         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู [...]

By | 2022-01-14T11:31:04+00:00 มกราคม 14th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พยาบาลอาสามาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนฟรี

        รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ [...]

By | 2021-12-22T09:18:11+00:00 ธันวาคม 22nd, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”

“สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”     [...]

By | 2021-12-08T14:31:06+00:00 ธันวาคม 8th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ [...]

By | 2021-12-07T11:33:33+00:00 ธันวาคม 7th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ดูงานองค์กรวิชาชีพ ที่สภาการพยาบาล

      วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ [...]

By | 2021-11-26T17:19:13+00:00 พฤศจิกายน 26th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        [...]

By | 2021-11-05T10:52:13+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารสุข 53 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดพื้นที่เขตหลักสี่

       คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารสุข 53 [...]

By | 2021-11-04T10:58:34+00:00 พฤศจิกายน 4th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “บ้านแพรกสุขใจ ห่างไกลความเครียด”

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 อาจารย์ กฤษดา ทองทับ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช [...]

By | 2021-10-28T14:48:29+00:00 ตุลาคม 28th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments