ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ชุมชนเจริญสุข 4 กินลดโลก ออกกำลังกายสุขใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2

โครงการ “ชุมชนเจริญสุข 4 กินลดโลก ออกกำลังกายสุขใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น [...]

By | 2024-04-26T11:45:54+00:00 เมษายน 26th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“โครงการฟันสวย วัยใส ห่างไกลฟันผุ “โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2

“โครงการฟันสวย วัยใส ห่างไกลฟันผุ “โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ [...]

By | 2024-04-26T11:41:21+00:00 เมษายน 26th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการพยาบาลศาสตร์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : ภายใต้กิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ รดน้ำขอพร“

โครงการพยาบาลศาสตร์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : ภายใต้กิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ รดน้ำขอพร“ [...]

By | 2024-04-19T16:37:53+00:00 เมษายน 19th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่“ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่“ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน [...]

By | 2024-04-19T11:25:13+00:00 เมษายน 19th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการเปิดตา เปิดใจ เปิดโลกกว้าง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 [...]

By | 2024-04-10T12:04:52+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน [...]

By | 2024-04-09T09:46:22+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “เสริมสร้างสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) [...]

By | 2024-04-09T09:40:36+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ ศึกษาดูงาน สถาน โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 [...]

By | 2024-04-09T09:28:38+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเขียน Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเขียน Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [...]

By | 2024-04-09T09:24:53+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments