ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด

โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ อย่างมืออาชีพ”

          โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง [...]

By | 2020-09-30T11:22:30+00:00 กันยายน 30th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย” ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย”คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมสืบสานพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ [...]

By | 2020-09-21T16:27:55+00:00 กันยายน 21st, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”วันที่ 12 และ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     “พัฒนาการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”เมื่อวันที่ 12 [...]

By | 2020-09-21T12:43:53+00:00 กันยายน 21st, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ

         คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

By | 2020-09-02T08:34:10+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

          เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาตร์รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล [...]

By | 2020-09-02T08:24:59+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (PC Nurse Camp 2) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ จันทรารีสอร์ท แอนด์โอเทล จังหวัดนครนายก

              คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

By | 2020-09-02T13:44:36+00:00 กันยายน 2nd, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

อบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และ การอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับครูประจำห้องพยาบาล

        [...]

By | 2020-08-26T08:35:09+00:00 สิงหาคม 26th, 2020|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments