ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

     งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช [...]

By | 2022-09-29T14:49:15+00:00 กันยายน 29th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล ให้มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ มีจิตบริการ [...]

By | 2022-09-29T14:41:11+00:00 กันยายน 29th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-09-29T14:27:37+00:00 กันยายน 29th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์รับมอบโล่รางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  วันที่ ๑๕ กันยายน [...]

By | 2022-09-20T10:08:05+00:00 กันยายน 20th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

     “First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ”พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล [...]

By | 2022-09-08T14:51:46+00:00 กันยายน 8th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “เรียนอย่างไร..ให้มีความสุข”

     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

By | 2022-09-08T14:50:42+00:00 กันยายน 8th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By | 2022-09-05T15:49:54+00:00 กันยายน 5th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

จัดสัมมนาในหัวข้อ จัดระบบการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอย่างไร ให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565นักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 40 คน [...]

By | 2022-09-05T15:19:06+00:00 กันยายน 5th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “หลอมรวงดวงใจศิษย์ น้อมกตเวทิตาบูชาครู ”

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 [...]

By | 2022-09-01T16:19:10+00:00 กันยายน 1st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments