ประกาศ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Announcement by Faculty of Nursing Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2020 Academic Year

ดาวน์โหลดประกาศ download Link รับสมัคร

By | 2022-01-28T14:04:37+00:00 มกราคม 28th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-25T08:13:59+00:00 มกราคม 25th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-21T13:24:41+00:00 มกราคม 21st, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-12T09:46:21+00:00 มกราคม 12th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ คู่มือการสมัคร

By | 2021-12-27T11:08:23+00:00 ธันวาคม 27th, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-14T08:51:03+00:00 ธันวาคม 13th, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-14T08:51:09+00:00 ธันวาคม 13th, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-01-14T08:51:16+00:00 พฤศจิกายน 26th, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศ ลิ้งค์รับสมัคร คู่มือการสมัคร

By | 2021-12-02T09:13:50+00:00 กันยายน 13th, 2021|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments