ประกาศ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-08-09T14:18:36+00:00 สิงหาคม 8th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒)

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ

By | 2022-08-04T08:47:53+00:00 สิงหาคม 3rd, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวโหลดประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก หนังสือยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการอบรม หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน-หลักสูตรวิกฤต

By | 2022-07-21T11:42:21+00:00 กรกฎาคม 21st, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

By | 2022-07-08T12:17:14+00:00 กรกฎาคม 8th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การแพทย์แม่นยำ” วิทยาการก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพ: บทบาทพยาบาลและบุคลากรสุขภาพ “Precision Medicine” Healthcare Advancement: Roles of Nurse and Health Personnel วันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การแพทย์แม่นยำ" วิทยาการก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพ: [...]

By | 2022-08-08T13:35:13+00:00 กรกฎาคม 5th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒)

ดาวน์โหลดประกาศ

By | 2022-08-03T17:59:36+00:00 มิถุนายน 24th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวโหลดประกาศ

By | 2022-07-21T11:48:51+00:00 มิถุนายน 20th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ดาวโหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ

By | 2022-07-01T15:07:55+00:00 มิถุนายน 20th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดประกาศ ลิงค์รับสมัคร หนังสือรับรอง ปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร คู่มือ [...]

By | 2022-06-29T11:25:22+00:00 มิถุนายน 10th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๓โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวโหลดประกาศ

By | 2022-06-07T08:46:53+00:00 มิถุนายน 7th, 2022|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments