ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน จำนวนมาก !! หลายอัตรา

ระบบรับสมัครงาน คลิ๊กเลย Link : https://e-recruitment.cra.ac.th/login [...]

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร สมัครงานได้เลยที่นี้ 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด อาจารย์ 45 อัตรา [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่การศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

แบบฟอร์มการสมัครงาน EQ-TEST

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงานDownload

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน Download

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงาน

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ