พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

         โดยในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้นำทีมถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

By | 2022-06-01T14:27:00+00:00 มิถุนายน 1st, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments