คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Review Editor จากวารสาร Frontiers in Psychology และ Frontiers in Education ใน Section Education Psychology ซึ่งวารสารทั้งสองฉบับ เป็นวารสารในฐานข้อมูล PubMed. Scopus Q1 และ Q2

By | 2022-06-02T08:11:24+00:00 มิถุนายน 2nd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments