คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Academic Editor

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วานิช สุขสถาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Academic Editor จากวารสาร Nursign Research and Practice ของสำนักพิมพ์ Hindawi

  • Journal Indexed: PubMed, Web of Science (ESCI), Scopus Q4

By | 2022-06-23T14:58:22+00:00 มิถุนายน 23rd, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments