จัดสัมมนาในหัวข้อ จัดระบบการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอย่างไร ให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565นักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 40 คน
จัดสัมมนาในหัวข้อจัดระบบการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอย่างไรให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 5 คน
By | 2022-09-05T15:19:06+00:00 กันยายน 5th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments