กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565”

    กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ นักศึกษาพยาบาลได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ร่วมแสดงจินตลีลาประกอบเพลงวันลอยกระทง ออกร้านสอยดาว และกิจกรรมขายอาหารและเครื่องดื่ม
การนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาพยาบาล ดังนี้

1) นางสาวสุภาวดี บุดดาหวัง ได้รับรางวัลนางนพมาศขวัญใจมหาชน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565

2) นางสาววริศรา กฤษณวรรณ และทีมสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ ในการประกวดกระทง

    การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การกล้าแสดงออก การมีความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

By | 2022-11-10T11:05:00+00:00 พฤศจิกายน 10th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments