คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“การศึกษาดูงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์”

วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา ให้คำแนะนำในการจัดตั้งแก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิในการจัดตั้งคลินิกอบอุ่นต่อไป

By | 2023-04-12T14:49:14+00:00 เมษายน 12th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments