โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่…ร้อยดวงใจพยาบาล

     วันที่ 21 เมษายน 2566 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่…ร้อยดวงใจพยาบาล” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย และขอพรจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ ในการประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
     การนี้ประธานในพิธี คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้กล่าวให้พรกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ให้มีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกคน
     กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และคำอวยพรจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้อาวุโส สร้างความประทับใจให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกคน
By | 2023-04-25T09:46:15+00:00 เมษายน 25th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments