ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะบียนนักศึกษาใหม่ อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ปีการศึกษา 2566

By | 2023-07-28T12:41:15+00:00 มิถุนายน 22nd, 2023|ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments