มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ในการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง
     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส และทีมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เข้าศึกษาดูงานและสังเกตการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง ณ ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การนี้ อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
By | 2024-04-02T14:52:44+00:00 เมษายน 2nd, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments