ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

By | 2021-09-20T08:40:22+00:00 กันยายน 20th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments