ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรอร เดือนเพ็ญ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรอร เดือนเพ็ญ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางและเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม ICN Congress 2021 Nursing Around the World

By | 2021-10-01T13:42:47+00:00 ตุลาคม 1st, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments