พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่การพยาบาลและการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

By | 2021-10-25T08:12:35+00:00 ตุลาคม 25th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments