โครงการ “บ้านแพรกสุขใจ ห่างไกลความเครียด”

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 อาจารย์ กฤษดา ทองทับ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพรก และโรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพรก เพื่อดำเนินโครงการ “บ้านแพรกสุขใจ ห่างไกลความเครียด” ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งของภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแพรก ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์น้ำท่วมรู้สึกผ่อนคลาย และเรียนรู้ในรับมือกับความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ดังกล่าว ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อลดความเครียด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ WISH รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข

By | 2021-10-28T14:48:29+00:00 ตุลาคม 28th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments