ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารสุข 53 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดพื้นที่เขตหลักสี่

       คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารสุข 53 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 62 ราย
      วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีมอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารสุข 53 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 9 ชุมชน รวมผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้นจำนวน 62 คน อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้สะดวกมีสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนได้อีกด้วย
By | 2021-11-04T10:58:34+00:00 พฤศจิกายน 4th, 2021|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments