โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2022-05-17T15:02:53+00:00

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต

1705, 2022

โครงการ การดำเนินงานสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ของศูนย์ Happy Place for Happy Mind คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | พฤษภาคม 17th, 2022|Categories: โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต|0 Comments

สรุป โครงการ การดำเนินงานสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ของศูนย์ Happy Place for Happy [...]