กิจกรรมนักศึกษา 2020-05-25T11:22:08+00:00
กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬายูโด

ศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วิชาบทนำวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา “เรียนอย่างไรให้มีความสุข” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักคึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 77 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คณะผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางสาว มูซันนา มัสยพิพัฒน์

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า” ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019 ณ ตึก IT Square

ถวายสักการะและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนและวงการแพทย์ เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

Load More Posts