กิจกรรมนักศึกษา 2020-05-25T11:22:08+00:00
กิจกรรมนักศึกษา

Open House : เปิดบ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 4 (PC Nurse’s Camp #4)

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาล (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการสร้างความสุขในการเรียนรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา ร่วมบูชาพระคุณครู ”

โครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Load More Posts