กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 2023-11-06T09:18:44+00:00
กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

กิจกรรม Job Fair 2023 ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1

โครงการ English is fun สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

พิธีไหว้ครู “กตเวทิตา น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการ “The Origin Freshy Day” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3

พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ .

โครงการเรียนรู้ภาษา..นำพาสู่โลกกว้าง “กิจกรรม English Clinic by Andrew Biggs”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “First step ก้าวแรกที่มั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ” หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

Load More Posts