ฐานข้อมูลทางการแพทย์ และการพยาบาล 2020-04-21T08:58:03+00:00
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ และการพยาบาล

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลรวบรวมทักษะทางการพยาบาล มากกว่า 500 ทักษะ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการศึกษา โดยจะมีการแนะนำขั้นตอนการปฎิบัติ พร้อมวิดีโอ , เนื้อหา และแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียน เช่น การคลอด, การสวนปัสสาวะ, การเปลี่ยนผ้าปูเตียงคนไข้,การล้างมือ เป็นต้น

ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา

ดาวน์โหลดคู่มือ ลงทะเบียน | สืบค้น