ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา 2019-03-27T23:08:14+00:00
ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา
1808, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | สิงหาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด

1906, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแห่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 19th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

2304, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

By | เมษายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

1704, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

By | เมษายน 17th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

104, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | เมษายน 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด

2903, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | มีนาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1302, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 13th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

1302, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 13th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แบบฟอร์มการสมัคร

602, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 6th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

2008, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์

By | สิงหาคม 20th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1508, 2019

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | สิงหาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1807, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | กรกฎาคม 18th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

407, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

By | กรกฎาคม 4th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

2506, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา (ปริญญาตรี) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 25th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2106, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 21st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2106, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 21st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2106, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 21st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2205, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

By | พฤษภาคม 22nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

105, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | พฤษภาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

105, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | พฤษภาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2704, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | เมษายน 27th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร    

204, 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ส่งเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล)

By | เมษายน 2nd, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร  

2703, 2019

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | มีนาคม 27th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

1.ดาวน์โหลดรายละเอียด 2. ใบสมัครคัดเลือก 3. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ

2603, 2019

รับสมัครอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | มีนาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

1103, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)

By | มีนาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา, ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF