ข่าวสารและกิจกรรม 2019-03-26T23:07:22+00:00
ข่าวสารและกิจกรรม
710, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 และ 2565

By | ตุลาคม 7th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

510, 2020

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

By | ตุลาคม 5th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศคณะพยาบาล|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

3009, 2020

โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ อย่างมืออาชีพ”

By | กันยายน 30th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

          โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง [...]

2109, 2020

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย” ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

By | กันยายน 21st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย”คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมสืบสานพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ [...]

2109, 2020

โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”วันที่ 12 และ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

By | กันยายน 21st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     “พัฒนาการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”เมื่อวันที่ 12 [...]

1809, 2020

“หลอมรวมดวงใจศิษย์ น้อมกตเวทิตาบูชาพระคุณครู” เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

By | กันยายน 18th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

209, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ

By | กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

         คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

209, 2020

ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

By | กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

          เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาตร์รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล [...]

209, 2020

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (PC Nurse Camp 2) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ จันทรารีสอร์ท แอนด์โอเทล จังหวัดนครนายก

By | กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

              คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

2608, 2020

อบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และ การอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับครูประจำห้องพยาบาล

By | สิงหาคม 26th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

2608, 2020

โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 (จำนวน 5 วัน) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

By | สิงหาคม 26th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

1708, 2020

“ปีแรกของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยระดับดี” ผลคะแนน 4.06″

By | สิงหาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“ปีแรกของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยระดับดี” ผลคะแนน [...]

808, 2020

“ก้าวสู่ปีที่ 4 ด้วยระดับดี” คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

By | สิงหาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

408, 2020

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา “เรียนอย่างไรให้มีความสุข” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักคึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 77 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

By | สิงหาคม 4th, 2020|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

108, 2020

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการผลิตนวัตกรรมของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

By | สิงหาคม 1st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย [...]

3107, 2020

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเตรียม เรื่อง faculty practice

By | กรกฎาคม 31st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

           วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 [...]

2907, 2020

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

By | กรกฎาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562       [...]

207, 2020

โครงการพัฒนาเรือฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล สารคดีสัญญาณแห่งความหวัง คนเหนือเขื่อน ep 2

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการพัฒนาเรือฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

2206, 2020

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 การทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

By | มิถุนายน 22nd, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

1906, 2020

คณะผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

By | มิถุนายน 19th, 2020|Categories: กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

1806, 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

By | มิถุนายน 18th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        [...]

506, 2020

“สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย ในยุค New Normal”

By | มิถุนายน 5th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

"สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย ในยุค New Normal" [...]

106, 2020

“การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนที่เป็นเลิศ” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

By | มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“ปิดภาคการศึกษา สัมมนาเพื่อเตรียมสอนตามวิถีใหม่” วันที่ 1-2 [...]

106, 2020

สืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาพของประชาชน เรื่องปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านการบริการสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยในอาคารสูง จำนวน ๑๘ แห่ง ในเขตหลักสี่

By | มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

สืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาพของประชาชน วันศุกร์ที่ ๒๙ [...]

2805, 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์หลักสูตรคุณภาพดูแลผู้สูงวัยช่วยคนตกงานช่วงโควิด -19

By | พฤษภาคม 28th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์หลักสูตรคุณภาพดูแลผู้สูงวัยช่วยคนตกงานช่วงโควิด -19 [...]