ข่าวสารและกิจกรรม 2019-03-26T23:07:22+00:00
ข่าวสารและกิจกรรม
2905, 2023

พิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางรุ่นที่ 3

By | พฤษภาคม 29th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 [...]

1605, 2023

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | พฤษภาคม 16th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

805, 2023

โครงการวัคซีนเสริมสร้างพลังใจ ป้องกันภัยสุขภาพจิต

By | พฤษภาคม 8th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [...]

805, 2023

โครงการอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3

By | พฤษภาคม 8th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

2504, 2023

กีฬาสัมพันธ์สานสามัคคี “PN SPORT DAY”

By | เมษายน 25th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

   วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่น 2 [...]

2504, 2023

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่…ร้อยดวงใจพยาบาล

By | เมษายน 25th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วันที่ 21 เมษายน 2566 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จัดกิจกรรม [...]

1204, 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | เมษายน 12th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

"การศึกษาดูงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์" วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ [...]

1004, 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

By | เมษายน 10th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

การพัฒนาคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ [...]

1004, 2023

ค่ายสานฝัน…ฉันอยากเป็นพยาบาล ครั้งที่ 1

By | เมษายน 10th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. [...]

1004, 2023

การประชุมสัมมนาเรื่อง “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนในระบบปฐมภูมิ”

By | เมษายน 10th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 [...]

504, 2023

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในการเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

By | เมษายน 5th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในการเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ [...]

504, 2023

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา CRA Sport DAY 2022 โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล

By | เมษายน 5th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา CRA Sport DAY 2022 [...]

404, 2023

“พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖”

By | เมษายน 4th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วันที่ ๔ เมษายน ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

3103, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1”

By | มีนาคม 31st, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรุ่นที่ [...]

2903, 2023

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับทีมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในการเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมนักศึกษา เนื่องในงาน มหกรรมวิชาการ ด้านการวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล โดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

By | มีนาคม 29th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับทีมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในการเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมนักศึกษา [...]

2803, 2023

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม วิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

By | มีนาคม 28th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ร่วมกับ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม [...]

2703, 2023

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ทีมอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | มีนาคม 27th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ทีมอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำทีมโดย [...]

2103, 2023

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม รายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

By | มีนาคม 21st, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 [...]

2003, 2023

โครงการพัฒนาทักษะ Digital Literacy สำหรับนักศึกษาพยาบาล

By | มีนาคม 20th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

1603, 2023

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม วิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ

By | มีนาคม 16th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา [...]

2702, 2023

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3

By | กุมภาพันธ์ 27th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

1702, 2023

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ

By | กุมภาพันธ์ 17th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [...]

102, 2023

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2

By | กุมภาพันธ์ 1st, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

1301, 2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่นและการปฏิบัติการเสมือนจริง

By | มกราคม 13th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกพยาบาลอบอุ่นและการปฏิบัติการเสมือนจริง ณ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]

1301, 2023

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

By | มกราคม 13th, 2023|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกลักษณ์ ฟักสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) [...]