ข่าวสารและกิจกรรม 2019-03-26T23:07:22+00:00
ข่าวสารและกิจกรรม
2604, 2024

โครงการ “ชุมชนเจริญสุข 4 กินลดโลก ออกกำลังกายสุขใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2

By | เมษายน 26th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “ชุมชนเจริญสุข 4 กินลดโลก ออกกำลังกายสุขใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น [...]

2604, 2024

“โครงการฟันสวย วัยใส ห่างไกลฟันผุ “โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2

By | เมษายน 26th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

“โครงการฟันสวย วัยใส ห่างไกลฟันผุ “โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ [...]

2404, 2024

โครงการ PC NURSE CAMP ประจำปีการศึกษา 2566

By | เมษายน 24th, 2024|Categories: Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ PC NURSE CAMP ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 20 [...]

1904, 2024

โครงการพยาบาลศาสตร์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : ภายใต้กิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ รดน้ำขอพร“

By | เมษายน 19th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการพยาบาลศาสตร์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : ภายใต้กิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ รดน้ำขอพร“ [...]

1904, 2024

“สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่“ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

By | เมษายน 19th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่“ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน [...]

904, 2024

โครงการเปิดตา เปิดใจ เปิดโลกกว้าง

By | เมษายน 9th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 [...]

904, 2024

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

By | เมษายน 9th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหลักสี่” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน [...]

904, 2024

โครงการ “เสริมสร้างสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

By | เมษายน 9th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) [...]

904, 2024

โครงการ ศึกษาดูงาน สถาน โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

By | เมษายน 9th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 [...]

904, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเขียน Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

By | เมษายน 9th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเขียน Manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ [...]

304, 2024

ค่ายสานฝัน..ฉันอยากเป็นพยาบาล ครั้งที่ 2” โดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

By | เมษายน 3rd, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

204, 2024

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน

By | เมษายน 2nd, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ในการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง [...]

204, 2024

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

By | เมษายน 2nd, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

204, 2024

“โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4”

By | เมษายน 2nd, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี [...]

104, 2024

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567

By | เมษายน 1st, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

    ตามที่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ [...]

104, 2024

ปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”

By | เมษายน 1st, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     ตามที่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ [...]

2903, 2024

โครงการ “3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านมในชุมชนเอื้อประชา”

By | มีนาคม 29th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการ “3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านมในชุมชนเอื้อประชา” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น [...]

2903, 2024

“กรมทหารปืนใหญ่ ร่วมใจสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม”

By | มีนาคม 29th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับประชาชน : “กรมทหารปืนใหญ่ ร่วมใจสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม” โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ [...]

2103, 2024

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลา ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗”

By | มีนาคม 21st, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ [...]

2002, 2024

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นและงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

      คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [...]

2002, 2024

โครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ”

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ [...]

2002, 2024

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567” [...]

1802, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยสยาม

By | กุมภาพันธ์ 18th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์กฤษดา ทองทับ และอาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก [...]

602, 2024

โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลและข้อมูล (การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB))

By | กุมภาพันธ์ 6th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลและข้อมูล (การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB)) [...]

602, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Process Excellence Project

By | กุมภาพันธ์ 6th, 2024|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

   เมื่อวันที่ 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [...]