ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 2019-04-16T23:24:26+00:00
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
2511, 2020

เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

พฤศจิกายน 25th, 2020|

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564 สามารถสมัครได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัคร (ปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563) [...]

911, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬายูโด

พฤศจิกายน 9th, 2020|

    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [...]

311, 2020

สร้างองค์ความรู้…มุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) ของการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “ความรอบรู้ทางสุขภาพและการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”

พฤศจิกายน 3rd, 2020|

สร้างองค์ความรู้...มุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ 3 [...]

3009, 2020

โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำรา / หนังสือ อย่างมืออาชีพ”

กันยายน 30th, 2020|

          โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง [...]

2409, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

กันยายน 24th, 2020|

ดาวน์โหลดรายละเอียด

2109, 2020

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย” ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

กันยายน 21st, 2020|

“สืบสานพระปณิธาน ในการมีจิตอาสา พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย”คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมสืบสานพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ [...]

2109, 2020

โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”วันที่ 12 และ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กันยายน 21st, 2020|

     “พัฒนาการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล”เมื่อวันที่ 12 [...]

1609, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กันยายน 16th, 2020|

ดาวน์โหลดรายละเอียด

209, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ

กันยายน 2nd, 2020|

         คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา [...]

209, 2020

ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

กันยายน 2nd, 2020|

          เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาตร์รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล [...]

209, 2020

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (PC Nurse Camp 2) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ จันทรารีสอร์ท แอนด์โอเทล จังหวัดนครนายก

กันยายน 2nd, 2020|

              คณะพยาบาลศาสตร์ [...]

Load More Posts