การบริการวิชาการแก่สังคม 2021-05-14T10:54:02+00:00
งานบริการวิชาการแก่สังคม


การให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์


2411, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน ในกองสรรพาวุธเบาที่ 1

By | พฤศจิกายน 24th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ กำลังพล และประชาชน [...]

2411, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

By | พฤศจิกายน 24th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการให้บริการแก่สังคม โดยเมื่อวันที่ 8 [...]

111, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน “เคหะทุ่งสองห้อง 321 สร้างพลังใจพ้นภัยความเครียด”

By | พฤศจิกายน 1st, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช [...]

2909, 2022

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

By | กันยายน 29th, 2022|Categories: การบริการวิชาการแก่สังคม, ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments

     งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช [...]