เริ่มแล้ว..กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร : RoadShow 2022

เริ่มแล้ว..กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร : RoadShow 2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการให้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ การเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อการเป็นนักศึกษาพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้หากน้องๆ นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.pccms.ac.th หรือ FB : https://www.facebook.com/nurse.pccms

By | 2022-09-20T09:50:57+00:00 กันยายน 20th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments