คณะพยาบาลศาสตร์รับมอบโล่รางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบโล่รางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

              สำหรับการจัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ที่ร่วมกันมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

By | 2022-09-20T10:08:05+00:00 กันยายน 20th, 2022|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments