พิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางรุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น รองศาตราจารย์ ดร ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แสดงความชำนาญในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางให้แก่พยาบาลวิชาชีพจำนวน 67 คน จาก โรงพยาบาลต่างๆ ที่เป็นแหล่งฝึก ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

โครงการนี้ได้เปิดการจัดอบรมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการจัดการเรียนภาคทฤษฎีในรูปแบบ on site และ on line สำหรับภาคปฏิบัติ ได้ทำการฝึกสอนจริงบนหอผู้ป่วย โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ควบคุมอย่างใกล้ชิด จากการสอบถามพยาบาลผู้เข้ารับการอบรม นาวาอากาศเอกตรีหญิง ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร ได้ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ทำให้พยาบาลซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนั้น โครงการนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะ วิทยลัยพยาบาลศาสตร์ ฯ รับผิดชอบทั้งหมด และเมื่อได้ฟังคำกล่าวปิดการอบรมจากท่านคณบดีวันนี้ ยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก ที่ท่านคณบดีได้เน้นว่า พวกเราที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ทุกคน ถือว่าเป็นศิษย์เก่า ของสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ ตนเองตั้งใจจะนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อช่วยสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะ สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพสูง

By | 2023-05-29T12:34:03+00:00 พฤษภาคม 29th, 2023|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments