โครงการ ศึกษาดูงาน สถาน โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ฯให้ได้เปิดมุมมองการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร ฯ จึงได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน สถาน โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ 2567 เวลา 7.30 – 16.00 น. การดำเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

By | 2024-04-09T09:28:38+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments