โครงการ “เสริมสร้างสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการเตรียมความพร้อมในการทำงานเป็นทีมกับทีมสุขภาพในอนาคต การดำเนินการสำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อยดี

By | 2024-04-09T09:40:36+00:00 เมษายน 9th, 2024|ข่าวสารและกิจกรรม|0 Comments