ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์