ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา 2019-03-27T23:08:14+00:00
ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา
1104, 2024

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน จำนวนมาก !! หลายอัตรา

By | เมษายน 11th, 2024|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ระบบรับสมัครงาน คลิ๊กเลย Link : https://e-recruitment.cra.ac.th/login [...]

3006, 2023

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | มิถุนายน 30th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร สมัครงานได้เลยที่นี้ 

1206, 2023

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

By | มิถุนายน 12th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด อาจารย์ 45 อัตรา [...]

2510, 2022

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่การศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

By | ตุลาคม 25th, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

แบบฟอร์มการสมัครงาน EQ-TEST

2401, 2022

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพลิกโฉมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาสตร์

By | มกราคม 24th, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดประกาศ

1612, 2021

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | ธันวาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงานDownload

911, 2021

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | พฤศจิกายน 9th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน Download

1710, 2021

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์

By | ตุลาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครงาน

2209, 2021

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | กันยายน 22nd, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

1207, 2021

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | กรกฎาคม 12th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

1808, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | สิงหาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด

1906, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 19th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

2304, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

By | เมษายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

1704, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

By | เมษายน 17th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

104, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | เมษายน 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด

2903, 2020

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | มีนาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1302, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 13th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

1302, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 13th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แบบฟอร์มการสมัคร

602, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | กุมภาพันธ์ 6th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร

2008, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์

By | สิงหาคม 20th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1508, 2019

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | สิงหาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1807, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

By | กรกฎาคม 18th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

407, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

By | กรกฎาคม 4th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด

2506, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา (ปริญญาตรี) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 25th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

2106, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

By | มิถุนายน 21st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน/ทุนการศึกษา|0 Comments

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร