Home TH 2023-12-28T21:56:00+00:00

ข่าวสารและกิจกรรมวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

อ่านข่าวสารและกิจกรรมย้อนหลัง


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

อ่านประกาศทั้งหมด


ข่าวสารรับสมัครงานและทุนการศึกษา

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 เมื่อคุณเป็นคนที่มีความฝัน….

“เมื่อคุณฝันอยากเป็นพยาบาล” วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ( เรียน 4 ปี) จำนวน 80 คน (4 รอบ) อ่านประกาศ >>> คลิ๊กเลย

👉 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 50 คน
👉 รอบที่ 2 Quota จำนวน 25 คน
👉 รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 คน
สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยฯ

               ในนามของคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ด้วยความยินดียิ่ง และขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาทุกคนเพราะต่อแต่นี้ไปจนครบ 4 ปี นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า  “การพยาบาลและการผดุงครรภ์”  ที่ทุกคนได้เลือกแล้ว

อ่านสาส์นจากคณบดีฯ เพิ่มเติม


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สายตรงคณบดี

เพิ่มเพื่อนหน่วยงานอื่น